Общи условия за ползване

Общи условия и политика за сигурност на сайта www.EliArtbg.com

 

Този документ съдържа Общите условия за използване на сайта EliArtbg.com. В случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате сайта EliArtbg.com и да сключвате договори с "ЕлиАрт" ЕООД. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 3 юни 2023

I. ПРЕДМЕТ

1.Тези общи условия важат за клиенти и потребители, които имат достъп до уебсайта EliArtbg.com ("Сайта"), администриран от "ЕлиАрт" ЕООД ("Ние", "Нас").

1.1.Моля, запознайте се внимателно настоящите Общи условия, преди да получите достъп до Сайта и да сключите с Нас договор за продажба от разстояние.

1.2.Моля да имате предвид, че Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате EliArtbg.com.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1."ЕлиАрт" ЕООД  е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Сакар планина 4

2.2."ЕлиАрт" ЕООД е администратор на сайта EliArtbg.com

2.3.Можете да се свържете с Нас на:

 • Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Сакар планина 4.
 • eliarthendmade@gmail.com
 • Тел.: +359 885070147

III.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.Общите условия са задължителни за всички клиенти и потребители на сайта EliArtbg.com

3.2.Всяко използване на сайта  EliArtbg.com означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3. Общите условия могат да бъдат променени по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребители.

3.4. Във всеки един случай на промяна на общите условия Ние  ще информираме за това своите клиенти и потребители чрез публикуването на промените в сайта - EliArtbg.com.

3.5.Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.6. Всички цени в EliArtbg.com са в български лева. Всички цени са крайни с включено ДДС.

3.7. Цената на доставка на е включена в цената на продуктите.

3.8. Характеристиките и цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време.

3.9. Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта EliArtbg.com

3.10. EliArtbg.com може да съдържа линкове към други сайтове. EliArtbg.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

IV.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1. Клиентът заявява желанието си да сключи договор за покупко-продажба от разстояние с Нас и да купи предлаган от Нас продукт през сайта - EliArtbg.com като направи Поръчка по електронен път.

4.2. В  EliArtbg.com има възможност да се направите покупка като гост и като регистриран потребител.

4.3. За тази цел:

1) Първо избира продукт/и, който/които желае да закупите.

2) Ако клиентът искате продукта да бъде персонализиран. От двете падащи менюта под снимка та на избрания продукт, трябва да избере желаната опция- буква, име, бебешка визитка, както и формата на надписа!

 При финализиране на поръчката в полето за “Коментар” ръчно въведете името или буквата според опцията, която сте избрали за персонализация! За бебешка визитка оставете данни за Име, кг, дата и час на раждане!

3) Цена на персонализация:

 • Персонализация с име в сърце/ овал/ правоъгълник - 6лв
 • Персонализация с буквичка в сърце/овал/правоъгълник- 4лв
 • Персонализация с бебешка визитка, която включва име на бебето, дата, час на раждане, кг., см. - 8лв.

 

4) Ако клиентът не иска персонализация от първото падащо меню отбелязва “Не”.

5) Клиентът избира количество от желания продукт.

4.4.Следва да кликне върху "Добави в Количката".

4.5. След избора на всички продукти, които клиентът желае да закупи, следва да кликне върху "Кошница". 4.6.След което в няколко последователни стъпки да въведе данни  за доставка – име, телефон, имейл, населено място и адрес ( домашен, служебен или до офис на куриер) и  да кликне върху "Продължи".

4.7. Тук клиента може да провери точността на въведените от него данни. В случай на неточност кликва върху "Редактирай".

4.8. За да завърши поръчката трябва да се съгласи с общите условия и политиката на поверителност на сайта.

4.9. Когато се е уверил, че въведените данни са точни и се е съгласил с общите условия, кликва върху  "Поръчай".

 

4.10. "ЕлиАрт" ЕООД има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на  наличност. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена за Стоката.

4.11. С направата на поръчка през уебсайта Вие гарантирате, че съгласно закона сте в състояние да сключвате обвързващи Ви договори.

4.12. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане.

V. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

5.1.Достъпът до EliArtbg.com с цел сключване на договор за покупко-продажба от разстояние е позволен на всеки клиент.

5.2. EliArtbg.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент или потребител до сключване на Договор, ако сметне, че това би било в ущърб на EliArtbg.com по какъвто и да е начин. Ние не носим отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът или потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

5.3. Клиентът има право да публикува мнения относно предлаганите на Сайта продукти, както и да се свързва с Нас. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

5.4.Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез имейл и телефон.

5.5.Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки.

5.6. Всички цени на Стоките на сайта - EliArtbg.com, са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

5.7.Заплащането на Стоките става обикновено с наложен платеж при доставката на същите.

5.8.В случай на уговорено онлайн плащания или плащания по банков път, Ние не носим каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

5.9. Клиентът или потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, въз основа на която ще бъде издадена фактура за поръчаните и доставени Стоки.

VI. ПОРЪЧКА. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА.

6.1. Клиентът или потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил  във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

6.2. С изпращането на поръчката клиентът или потребителят разрешава на "EliArtbg.com"  да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

6.3. EliArtbg.com"  има право да откаже да изпълни (да анулира) направената Поръчка. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение  спрямо клиента или потребителя във връзка с нея и последният няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й.

6.4. Клиентът/Потребителят има право да се откаже от договора, сключен онлайн, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице. Клиентът или потребителят е длъжен да плати всички преки разходи по връщането на продукти, предлагани от EliArtbg.com, в случай че се откаже от договора в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта и заяви това в срока за отказ. Този срок започва да тече от датата на получаването на купената Стока от клиента или потребителя или трето лица, различно от превозвача. Куриерските услуги по връщане на Стоката са за сметка на клиента или потребителя.

6.5. Не може да бъде извършен отказ от Поръчката, когато  стоката е изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания.

6.6. "EliArtbg.com"  се задължава да възстанови платената цена по Поръчката в едномесечен срок от връщането на продукта/продуктите, от които клиентът или потребителят се е отказал. Сумата ще бъде възстановена след предоставяне от клиента или потребителя на негова банкова сметка.

6.7. Потребителят/Купувачът е длъжен да върне продукта във вида, в който го е получил, с опаковка в цялост, касовата бележка и фактурата,когато такива са издадени.

VII. АБОНАМЕТ ЗА ИМЕЙЛ ИЗВЕСТЯВАНЕ

7.1. Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови или актуални продукти.

7.2.Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез изпращане на искане в този смисъл посредством формата за контакт с Нас.

VIII.ДОСТАВКА НА СТОКИ

8.1. "EliArtbg.com" се задължава да доставя поръчаните и закупени Стоки чрез куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или потребителя или в офис на куриерската фирма "Спиди", " Еконт Експрес" .

8.2. Стоките ще бъдат подходящото опаковане и изпратени с съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с Нас и ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим.

IX.ОТГОВОРНОСТ

9.1. EliArtbg.com не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на дружеството.

9.2. Важно! Някои от предлаганите в Сайта продукти съдържат малки елементи, което ги прави неподходящи за деца от 0 да 3 години, поради опасност от поглъщане. Тези продукти не са подходящи за игра от деца от 0 до 3г без родителски контрол!

В описанието на продукта изрично е упомената, когато има съдържание на малки елементи!

9.3. EliArtbg.com не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или потребителя вреди, в това число и инциденти настъпили в резултат на неспазване препоръките за употреба на продуктите.

Ако клиент или потребител на Сайта предостави продукт,  съдържащ малки елементи  на дете (0-3г) или остави детето с продукта без родителски контрол, това е негово лично решение и EliArtbg.com не носи каквато и да било отговорност, за настъпили вреди, в това число и инциденти в следствие на това му действие.

X. ПРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

10.1. Ръчно пране или пране в пералня до 30 градуса на програма за деликатни тъкани! Без центрофуга, сушене в хоризонтално положение! Сушенето в Сушилня не се препоръчва!

 EliArtbg.com не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или потребителя вреди, настъпили в резултат на неправилна поддръжка на продуктите предлагани в сайта.

XI.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. При обработването на лични данни EliArtbg.com спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 ("Регламент") и Закона за защита на личните данни, защото за Нас сигурността на личните данни на нашите служители, клиенти и потребители e от първостепенно значение.

11.2. Личните данни, отнасящи се до потребители или клиенти и съдържащи се в базата данни на EliArtbg.com не може да се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на потребителя или клиента и/или съгласно българските закони.

10.3. Ние обработва личните данни на своите клиентите и потребителите съгласно ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЛЗВАТЕЛИ НА САЙТА.

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ

12.1. Спорове, възникнали между "ЕлиАрт" ЕООД, и клиент или потребител, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство от компетентния съд в гр. София.

XIII. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

13.1. Органите, регулиращи дейността на EliArtbg.com са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

 1. Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
 2. тел: 0700 111 22
 3. email: info@kzp.bg
 4. адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров” № 2